Po raz kolejny informujemy o wygranej Klienta kancelarii Szołajski Legal Group – tym razem nieważność w całości umowy kredytu hipotecznego zawartego z Getin Bankiem Sąd wydał na posiedzeniu niejawnym. Na rzecz Frankowicza, Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził ponad 766 tys. zł wraz z odsetkami!

Jak orzekł Sąd?

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydziału Cywilnego został wydany 4 stycznia 2023 r. na posiedzeniu niejawnym. Sprawa o sygn. akt XXVIII C 191/21 z powództwa naszych Klientów przeciwko Getin Noble Bank SA z/s w Warszawie zakończyła się orzeczeniem o nieważności umowy kredytu hipotecznego w całości.

Klienci kancelarii Szołajski Legal Group zawarli umowę kredytu frankowego z Getin Bankiem SA w 2007 r. na kwotę ponad 747 tys. zł na okres 30 lat. Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowiczów kwotę 766 648,07 zł wraz z odsetkami.

Pozew w sprawie został złożony do Sądu 29 marca 2021 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 14 czerwca 2021 r., zaś Kancelaria w imieniu Frankowiczów złożyła do Sądu replikę 23 grudnia 2021 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

Pierwsza rozprawa online, podczas której przesłuchano świadka, odbyła się 23 listopada 2021 r. Następnie 20 lipca 2022 r. miała miejsce druga zdalna rozprawa, na której przesłuchano Frankowiczów. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym 4 stycznia 2023 r. Sąd nie uwzględnił podniesionego przez bank w piśmie procesowym zarzutu zatrzymania.

Wnioski

Umowy zawierane z Getin Bankiem są obarczone wadliwym charakterem, zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Statystyki sądowe dowodzą, że Frankowicze masowo wygrywają z Getin Bankiem, nawet pomimo przymusowej restrukturyzacji Getin Banku.

Nie ma na co czekać, należy działać w swojej sprawie i rozważyć drogę sądową. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szolajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Getin Bank i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej