Jakie ryzyko ponosi kredytobiorca składający pozew o WIBOR?

Każdy kredytobiorca złotówkowy zastanawia się nad ryzykiem związanym ze złożeniem pozwu WIBOR do sądu. Odpowiadając na te obawy chcemy podkreślić, że jedynym ryzykiem jest poniesienie kosztów sądowych w przypadku ewentualnej przegranej w sądzie.

Co warto wiedzieć?

Po pierwsze: złożenie pozwu WIBOR do sądu nie powoduje wypowiedzenia umowy, tym samym kredyt jest nadal aktywny.

Po drugie: w przypadku przegranej przez kredytobiorcę złotówkowego, bank ani nie wypowie umowy kredytu, ani nie zmieni jej warunków na jeszcze bardziej obciążające.

Po trzecie: na czas trwania procesu kredytobiorca złotówkowy może ubiegać się o zabezpieczenie – wstrzymanie przez Sąd płatności rat kredytu lub obniżenie rat kredytu z uwagi na oprocentowanie w oparciu tylko o marżę banku bez WIBOR

Wydane dotąd postanowienia o zabezpieczeniu wstrzymały płatność rat kredytu lub ustaliły wysokość oprocentowania opartą wyłącznie na marży bez wskaźnika WIBOR. Tym samym, jest możliwość na całkowite wstrzymanie płatności rat kredytu lub obniżenie rat kredytu nawet przed zakończeniem procesu sądowego. Dobrym przykładem jest decyzja Sądu Okręgowego w Kaliszu, który całkowicie zwolnił kredytobiorców z obowiązku spłat rat kredytu – a pisaliśmy o tym tutaj ( https://szolajski.com/przelomowe-postanowienie-w-sprawie-kredytow-zlotowych/).

Ile wynoszą koszty sądowe?

Kredytobiorca złotówkowy jest zobligowany do uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w wysokości 1000 zł oraz opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, wynikającej z udzielonego pełnomocnictwa.

W sytuacji, w której kredytobiorca będzie wnosił w pierwszej kolejności o wyeliminowanie wskaźnika WIBOR z umowy kredytu lub będzie chciał w całości usunąć umowę kredytu z obiegu prawnego powinien liczyć się z zaliczką na biegłego w wysokości 1000 – 2000 zł

Podsumowanie

Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto dokonać bezpłatnej analizy umowy kredytowej. Przeprowadzenie szczegółowej analizy pozwoli poznać wszelkie szanse i ryzyka oraz koszty związane ze złożeniem pozwu o WIBOR.

Z całą pewnością, wraz ze złożeniem pozwu warto złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia na czas procesu. Po pozytywnym rozstrzygnięciu wniosku Sąd będzie dalej rozpatrywał pozew o unieważnienie kredytu opartego o WIBOR. Sądowne zabezpieczenie roszczenia znacząco zwiększa skuteczność pozwu o WIBOR.

Składając wniosek o zabezpieczenie na czas procesu można poznać stanowisko sądu jeszcze przed rozpatrzeniem pozwu. W ten sposób kredytobiorca uzyska bezcenną wiedzę.

Nie ma innej drogi, chcąc zapewnić sobie obniżoną ratę kredytu złotówkowego, koniecznym jest złożenie pozwu do sądu. Warto również złożyć wiosek o zabezpieczenie roszczenia, aby w trakcie trwającego postępowania opłacać znacznie niższe raty lub być całkowicie zwolnionym z ich opłacania.

Kancelaria Szołajski Legal Group od lat pomaga kredytobiorcom w walce z bankami.

Skontaktuj się  z nami, chętnie pomożemy także w Twojej sprawie.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej