Przełomowe postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń w sprawie kredytów złotowych

Stale rośnie liczba pozwów składanych przeciwko bankom przez kredytobiorców złotówkowych. Sądy krajowe wydają coraz więcej postanowień o zabezpieczeniu roszczeń.

Klienci pozywają banki o kredyty mieszkaniowe, których podstawą oprocentowania jest wskaźnik WIBOR, ponieważ kredyty wiborowe są podobnie toksyczne jak kredyty frankowe.

Po raz pierwszy w Polsce, Sąd Okręgowy w Kaliszu wydał postanowienie, które na czas trwania procesu sądowego całkowicie zwalnia kredytobiorców z obowiązku spłat rat kredytu.

Dlaczego to przełomowe postanowienie?

Sąd Okręgowy w Kaliszu 20 października 2023 r. (sygn. akt I C 1763/22) postanowił o zawieszeniu spłaty całej raty kredytu złotówkowego VeloBanku. Sprawa dotyczy kredytu z 2009 r. podpisanego z Getin Bankiem, który obecnie funkcjonuje pod nazwą Velo Bank.

Należy podkreślić, że dotychczasowe postanowienia dotyczyły sytuacji, w której sąd wstrzymywał obowiązek płatności rat wyłącznie w zakresie stawki WIBOR. W takiej sytuacji kredytobiorca zobowiązany był do dalszej spłaty rat, których wysokość oprocentowanie określona była tylko marżą kredytu.

Ponadto to postanowienie jest na tyle istotne, że zapadło już po zapoznaniu się przez sąd z odpowiedzią na pozew złożoną w sprawie, w której bank przedstawił argumentację o rzekomej prawidłowości wskaźnika WIBOR. Zatem jeszcze przed wydaniem postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia sąd dysponował argumentacją prawną każdej ze stron postępowania i mógł dokonać dogłębnej oceny dotyczącej wadliwości prawnej stawki WIBOR.

Sąd Okręgowy w Kaliszu wyznaczył również termin rozprawy na 1 grudnia 2023 r. Tym samym jest szansa na wydanie wyroku w sprawie WIBOR jeszcze w tym roku.

Podsumowanie

Postanowienie Sądu Okręgowego w Kaliszu o zabezpieczeniu powództwa daje nadzieję kredytobiorcom złotowym w walce z bankami na korzystne rozstrzygnięcie w sądzie. Nawet 2 mln posiadaczy kredytów hipotecznych, których raty rosną w szybkim tempie może zacząć działać w swojej sprawie.

Kancelaria Szołajski Legal Group chętnie pomaga kredytobiorcom hipotecznym złotowym wygrywać spory sądowe w walce z bankami. Regularnie monitorujemy aktualne orzecznictwo sądowe w sprawach umów kredytowych, w których znajdują się postanowienia wprowadzające do umowy wskaźnik WIBOR.

Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych