Od ponad roku kredytobiorcy złotowi zmagają się z wysokimi ratami kredytów hipotecznych. Wskaźnik WIBOR, który stanowi podstawę oprocentowania zmiennego kredytów złotowych, w szczególności kredytów hipotecznych, we wrześniu ubiegłego roku kształtował się na poziomie 0,24 %, aktualnie natomiast wysokość tego indeksu wynosi aż 7,39 %!

Sytuację kredytobiorców może zmienić pierwsze w kraju postanowienie w postępowaniu zabezpieczającym powództwo wydane 3 listopada 2022 r. przez Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny. Na mocy tego postanowienia z umowy kredytowej został usunięty WIBOR (sygn. akt I Co 556/22). Czy ta bezprecedensowa decyzja daje nadzieję wszystkim kredytobiorcom złotówkowym zmagającym się z wysokimi ratami kredytu?

Nawet 2 mln kredytobiorców może składać pozwy

Kancelarie prawne, które do tej pory specjalizowały się w obsłudze kredytobiorców frankowych, zapowiadają nowe pozwy sądowe, tym razem w imieniu kredytobiorców złotowych kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu. Oznacza to, że nawet 2 mln posiadaczy kredytów hipotecznych, których raty rosną w szybkim tempie, może zacząć działać w swojej sprawie.

Dotyczy to przede wszystkim umów kredytowych, które zawierały klauzule podobne do tych, które już uznane zostały za niedozwolone przy sprawach frankowych. Są to klauzule zmiennego oprocentowania oraz wszelkiego typu przypadki, w których bank miał bezpośredni wpływ na koszt kredytów.

Jaki problem z WIBOR?

Następna grupa zarzutów dotyczy kwestionowania stosowania wskaźnika WIBOR w kredytach o zmiennym oprocentowaniu. We wspomnianym powyżej postanowieniu Klientka dowiodła, że bank nie poinformował prawidłowo o konsekwencjach zmiany oprocentowania oraz o tym, że rata kredytu może rosnąć właściwie bez ograniczeń, a sposób ustalania oprocentowania na podstawie stawki WIBOR jest wadliwy.

Pierwsza wada umowy dotyczyła tego, że bank nie wyjaśnił odpowiednio, że raty równe nie oznaczają tego, że na pewno nie zmienią się podczas całego okresu kredytowania. Druga wada dotyczyła tego, że bank nie przedstawił klientce regulaminu o wyliczaniu stawki WIBOR, mimo, że się na niego powoływał w umowie.

Według kredytobiorców złotowych sposób ustalania wysokości wskaźnika WIBOR jest mało przejrzysty, zależny od banków, stwarza pole do manipulacji i tym samym może narażać klientów na szkodę oraz stanowić w rzeczywistości dodatkową ukrytą marżę.

Wiadomym jest, że WIBOR zostanie niebawem zastąpiony przez inny, z założenia bardziej obiektywny wskaźnik, czyli WIRON, oparty na rzeczywistych transakcjach tj. oprocentowaniu depozytów overnight. Czas pokaże, czy zmiana wskaźnika referencyjnego wpłynie na zapał kredytobiorców do działania w swojej sprawie, czyli pozywania banków.

Podsumowanie

Powyższe postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach to pierwsza w kraju, bezprecedensowa decyzja odnosząca się do stawki WIBOR.

Nawet 2 mln posiadaczy kredytów hipotecznych, których raty rosną w szybkim tempie, może zacząć działać w swojej sprawie. Kolejne pozwy o WIBOR spływają do sądów, dając nadzieję kredytobiorcom złotowym na korzystne rozstrzygnięcie na drodze sądowej.

Kancelaria Szołajski Legal Group chętnie pomaga kredytobiorcom hipotecznym złotowym wygrywać spory sądowe w walce z bankami. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych