Dysponując bogatym doświadczeniem w zakresie legislacji, pomagamy w zakresie sporządzania projektów aktów prawnych (rozporządzeń i ustaw) wraz z uzasadnieniami i oceną skutków regulacji, ich opiniowania i monitorowania procesu legislacyjnego.

Rocznie członkowie naszego Zespołu prowadzą sprawy legislacyjne dotyczące ponad 300 projektów aktów prawnych, zarówno rangi ustawowej jak i rozporządzeń. Bierzemy udział w ponad 200 konferencjach uzgodnieniowych i 100 posiedzeniach podkomisji sejmowych jako przedstawiciele środowiska.

Na zlecenie Klientów nasi prawnicy biorą czynny udział w procesie legislacyjnym, uwzględniając zarówno interes zleceniodawcy, jak i regulacje europejskie, będące główną przyczyną zmian prawnych w Polsce. Uczestniczymy również w konferencjach uzgodnieniowych, dotyczących projektów aktów prawnych oraz w pracach parlamentarnych jako przedstawiciele środowiska, dbając o interesy naszych Klientów.

img_2

Uczestniczymy w ponad 200 konferencjach uzgodnieniowych i 100 posiedzeniach podkomisji sejmowych

img_2

Ponad 300 projektów aktów prawnych, zarówno rangi ustawowej jak i rozporządzeń prowadził nasz zespół w ostatnim roku

Nasze ostatnie publikacje w dziedzinie legislacji  

Sukcesorze uważaj! Interpretacje podatkowe stracą moc

Sukcesorze uważaj! Interpretacje podatkowe stracą moc

Marcin Szołajski  Komentarze (0)
Zmiana Ordynacji podatkowej proponowana w projekcie Ministerstwa Finansów spowoduje, że tak istotne dla gospodarki indywidualne interpretacje podatkowe stracą ważność w ciągu pół roku od wejścia w życie ustawy o zmianie Ordynacji podatkowej. Utrata ważności interpretacji...