W dzisiejszym odcinku podcastu opowiadamy o zwycięstwie Frankowiczów z bankiem BPH oraz kontynuując cykl „Poradnik Frankowicza” porozmawiamy o rekordowych wygranych Frankowiczów z bankami w sprawach frankowych.

W dniu 13.04.2022 r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej w dniu 12 czerwca 2008 roku pomiędzy powodami a pozwanym GE Money Bank S.A. z/s w Gdańsku, którego następcą prawnym jest pozwany Bank BPH S.A. z/s w Gdańsku.

Co było podstawą do ogłoszenia takiego wyroku?

Opowiada mec. Marcin Szołajski

W drugiej części podcastu poruszamy temat rekordowych wygranych Frankowiczów.

Jak wyglądają statystyki sądowe i z czego wynikają wygrane?

Posłuchajmy! 🎧

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej