Prawie 150 tys. zł dla Frankowiczów! Unieważnienie umowy Banku Millennium!

Opisując zwycięstwa Frankowiczów z Bankiem Millenium, tym razem przedstawiamy wyrok dotyczący umowy kredytu zawartego w 2007 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 26 marca 2021 r. stwierdził nieważność umowy frankowej i zasądził na rzecz Frankowiczów ponad 146 tys. zł oraz 11 tys. zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Dlaczego Frankowicze wygrali? Sprawdź!

Masz kredyt we frankach? Nie czekaj dłużej. Zobacz, czy też możesz wygrać z bankiem.

www.frankowiczudzialaj.pl

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej