2 września 2021 roku Sąd Okręgowy w Legnicy wydał wyrok unieważniający umowę kredytu indeksowanego kursem CHF z 2006 r., zawartą z Bankiem Millenium. Od strony pozwanej na rzecz strony powodowej Sąd zasądził ponad 70 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia, prawie 50 tys. CHF wraz ustawowymi odsetkami oraz niemal 12 tys. zł tytułem zwrotu kosztów procesowych.

Bankom, które udzielały kredytów frankowych, zaczyna palić się grunt pod nogami. Świadomy przegranej pozycji Bank Millennium zaczyna przedstawiać propozycje ugodowe i przewalutowania hipotek frankowych. Niestety, propozycje ugodowe nadal nie są tak atrakcyjne dla Frankowiczów, jak unieważnienie bądź odfrankowienie umowy kredytowej w procesie sądowym.

Masz kredyt we frankach? Działaj!
http://frankowiczudzialaj.pl/

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej