Kredyt frankowy w Banku Millennium unieważniony w 4 miesiące!

Tym razem przedstawiamy rekordowo szybkie unieważnienie kredytu frankowego Banku Millennium. Wyrok zapadł zaledwie w 4 miesiące od złożenia pozwu!

Wiadomym jest, że głównym powodem skutecznie zniechęcającym Frankowiczów do prowadzenia postępowań na drodze sądowej jest długość trwania procesu, celowo przedłużana przez banki. Dodatkowym czynnikiem opóźniającym postępowania jest pandemia koronawirusa, która również odbiera chęć do działania.

Kilkuletnie postępowania odstraszają kredytobiorców, dlatego dzisiaj prezentujemy wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku, który zapadł po 4 miesiącach od złożenia pozwu. Ten korzystny wyrok unieważniający umowę kredytu hipotecznego daje nadzieję na coraz szybsze rozstrzyganie na drodze sądowej.

Frankowicze coraz częściej wygrywają z bankami, dlatego jeśli masz kredyt we frankach, działaj!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej