Po kilkunastu latach regularnej spłaty kredytu nadal masz do oddania bankowi więcej pieniędzy niż pożyczyłeś? Taka sytuacja spotkała jednego z Frankowiczów.

Zakwestionował postanowienia umowy kredytu denominowanego do CHF, co doprowadziło do jej unieważnienia przez Sąd oraz zasądzenia całości dochodzonych roszczeń wraz z odsetkami za opóźnienie!

Dlaczego taka decyzja Sądu? Posłuchaj!

Jeśli potrzebujesz wsparcia, zaglądaj na stronę www.frankowiczudzialaj.pl

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej