Umowy denominowane do franka szwajcarskiego Deutsche Banku uchodzą wśród Frankowiczów i prawników za jedne z najtrudniejszych do zaskarżenia.

A jednak Sąd Okręgowy w Łodzi, 24 maja 2021 r. wydał wyrok o odfrankowieniu umowy kredytu hipotecznego denominowanego zawartej z Deutsche Bank Polska S.A. w 2008 roku.

Od pozwanego na rzecz strony powodowej Sąd zasądził kwotę ponad 103 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz kwotę 6112 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Tym razem Sąd zdecydował o odfrankowieniu umowy, co jest dość zaskakujące, gdyż mamy do czynienia z kredytem denominowanym.

Skąd taka decyzja Sądu? Odpowiada mec. Marcin Szołajski

http://frankowiczudzialaj.pl/

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej