Frankowicze znów odzyskują pieniądze, a Deutsche Bank przegrywa!

Przybywająca lawinowo ilość spraw frankowych sprawia, że Banki zaczynają skupiać swoje działania na umowach opiewających na znacznie wyższe kwoty niż średniej wysokości kredyty, czyli ponad 300 000 zł. Dzisiaj przedstawiamy wyrok, w którym Sąd unieważnił właśnie jedną z takich „większych umów”.

Nie należy jednak obawiać się Banku, bez względu na to jak duży jest kredyt. O nieważności umowy stanowi jej treść, a nie wysokość udzielonej nam kwoty pożyczki!

Należy działać i pozywać Banki. Szołajski Legal Group prowadzi sprawy frankowe przeciwko Deutsche Bank i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

www.frankowiczudzialaj.pl

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #20 – Odpowiedzialność wykonawców i podwykonawców

Prawo IT #19 – IT Problematyka cyberbezpieczeństwa w umowach wdrożeniowych

Prawo IT #18 Oznaczenie stron umowy wdrożeniowej – komparycja