Dlaczego umowy frankowe Deutsche Bank są nieważne?

Przed polskimi sądami zapada coraz więcej korzystnych wyroków w sprawach kredytów frankowych zawieranych z konsumentami przez Deutsche Bank.

Dziś opisujemy wyrok, w którym Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z 8 listopada 2020 r. unieważnił umowę kredytową w całości.

Unieważniając umowę, Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców prawie 38 tys. zł oraz ponad 9 tys. CHF. Obydwie kwoty mają zostać uregulowane przez Bank wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Dlaczego tak się stało? Posłuchaj tego odcinka podcastu!

Masz kredyt we frankach? Zapraszamy na www.frankowiczudzialaj.pl

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej