Deutsche Bank – Unieważnienie umowy z 2007 roku

Data: 21.09.2021 / Marcin Szołajski

Kolejny wyrok unieważniający umowę kredytu hipotecznego denominowanego z 2007 r., zawartą z Deutsche Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie 10 czerwca 2021 r. zasądził na rzecz strony powodowej kwotę ponad 325 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz kwotę 8874,58 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Warto podkreślić ekspresowe tempo przeprowadzenia postępowania – 14 miesięcy! Tylko jedna rozprawa wystarczyła, by Sąd uznał nieważność umowy kredytowej.

Masz kredyt we frankach?

Nie czekaj! Działaj!

http://frankowiczudzialaj.pl/

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Unieważnienie umowy + Poradnik Frankowicza cz. X (ugody z mBankiem)

Unieważnienie umowy frankowej + Poradnik Frankowicza cz. IX (ugody z Bankiem Millenium)

Unieważnienie umowy frankowej + Poradnik Frankowicza cz. VIII (ugody z bankiem PKO)