Nawet przegrana w Sądzie I instancji nie jest ostateczna. Przekonali się o tym Frankowicze, którzy wygrali sprawę przeciwko Getin Noble Bank w Sądzie Apelacyjnym.

12 kwietnia 2021 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach zmienił negatywny wyrok I instancji Sądu Okręgowego w Katowicach, unieważniając umowę kredytową. Ponadto Sąd zasądził całość roszczenia, wskazując na przedawnienie roszczenia banku w zakresie wypłaconego kapitału, ponad 24 tys. zł odsetek oraz zwrot kosztów procesu za obie instancje.

Jakie było uzasadnienie tego wyroku, opowiada mec. Marcin Szołajski.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej