Unieważnienie umowy kredytowej po zaledwie 7 miesiącach od złożenia pozwu.

Sąd Okręgowy w Gliwicach w trakcie zaledwie 2 rozpraw ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej z Getin Bank S.A. Dom Oddział w Łodzi w 2008 r. Od pozwanego na rzecz powodów Sąd zasądził kwotę 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Skąd tak szybka decyzja Sądu? Zapraszamy do wysłuchania.

Masz kredyt we frankach? Nie czekaj.

www.frankowiczudzialaj.pl

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej