Czy unieważnienie umowy kredytowej pozwoli na jej definitywne zakończenie, a jednocześnie umożliwi odzyskanie od banku bezpodstawnie pobranych pieniędzy?

Czym jest unieważnienie kredytu i jakie skutki za sobą pociąga tłumaczy mec. Marcin Szołajski.

Z tego podcastu dowiesz się również:

– Jakie są skutki unieważnienia przed spłatą kapitału.
– Czy można unieważnić umowę, gdy już spłacisz kapitał.
– Czym są teoria salda i 2 kondycji.
– Oraz czy warto żądać unieważnienia kredytu frankowego.

Zapraszamy do słuchania!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej