Czy ugody proponowane przez banki Frankowiczom są korzystne?

Jak każde rozwiązanie mają swoje wady i zalety.

Opowiada o nich mec. Marcin Szołajski

Masz kredyt we frankach?

Sprawdź swoje możliwości:
http://frankowiczudzialaj.pl/

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Przegrana Fortis Banku + poradnik Frankowicza cz. XXXII

PRWO IT #11 Smart contracts

Zwycięstwo Frankowiczów z BNP Paribas + Poradnik Frankowicza cz. XXXI