Sąd Okręgowy w Gdańsku, 7 stycznia 2021 r., orzekł nieważność umowy kredytu indeksowanego „Multiplan” z 2006 r., zawartego z BRE Bank. Od strony przegranej, czyli mBanku zasądzono kwotę ponad 155 tys. zł wraz z należnymi odsetkami. Bank obciążony został także kosztami procesowymi.

Orzecznictwo sądów jest coraz bardziej stabilne i jednolite, a wydawane wyroki korzystne dla kredytobiorców. Wyrok przedstawiony w dzisiejszym artykule jest potwierdzeniem, że większość umów o kredyt zawieranych pomiędzy 2006 a 2011 rokiem zawierała niedozwolone postanowienia, rażąco wpływające na interesy kredytobiorców.

Masz kredyt we frankach? Nie czekaj, działaj!

www.frankowiczudzialaj.pl

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej