Okazuje się, że dla banków to nie pandemia jest największym problemem. Znacznie poważniejsze kłopoty powoduje kwestia kredytów frankowych i towarzysząca im fala procesów sądowych.

Dziś przedstawiamy kolejny przykład potwierdzający, że większość spraw w polskich sądach wygrywają Frankowicze, natomiast banki – choć silniejsze – przegrywają.

Tym razem umowa kredytowa została unieważniona już po 8 miesiącach!

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, 10 grudnia 2020 r. orzekł nieważność umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” zawartej w 2010 r. W sprawie prowadzonej z powództwa kredytobiorców przeciwko mBankowi miały miejsce 3 rozprawy.

Dlaczego tak się stało? Posłuchaj!

www.frankowiczudzialaj.pl

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej