Odfrankowienie umowy Ekstralokum + Poradnik Frankowicza cz. XII (przedawnienie roszczeń Frankowiczów)

Data: 20.01.2022 / Marcin Szołajski / Frankowicze

W pierwszej części tego odcinka podcastu mecenas Marcin Szołajski opowie o kolejnym zwycięstwie Frankowiczów. Tym razem w sporze przeciwko Santander Bank Polska (dawny Kredyt Bank, umowa Ekstralokum).

19.11.2021 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu odfrankowił umowę Ekstralokum, określając zapisy umowy jako abuzywne. Po odfrankowieniu, usunięciu nieprawidłowych zapisów i przeliczeniu kredytu na PLN umowa została utrzymana w mocy. Na rzecz Frankowiczów zasądzony został też zwrot nadpłaty w ratach kredytu (ponad 100 tysięcy złotych).

Ten wyrok pokazuje, że Sądy decydują zarówno o unieważnieniu umów, jak i o odfrankowieniu kredytów.

W drugiej części podcastu poruszamy kwestię, która budzi wiele emocji, czyli przedawnienie roszczeń Frankowiczów.

Czy te roszczenia rzeczywiście się przedawniają?
Jakie prawa mają Frankowicze?

Zapraszamy!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej