Po 13 miesiącach walki z Bankiem Pekao S.A. Frankowicze odnieśli zwycięstwo.

Sąd Rejonowy w Gdyni w wyroku z 10 listopada 2020 r. ustalił nieważność całej umowy kredytu hipotecznego denominowanego kursem CHF, zawartej między powódką a poprzednikiem prawnym pozwanego, czyli Bankiem BPH.

Dlaczego Sąd zadecydował o unieważnieniu a nie odfrankowieniu umowy? Posłuchaj.

Masz kredyt we frankach? Zobacz, co możesz uzyskać: www.frankowiczudzialaj.pl

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej