Unieważnienie umowy kredytowej w zaledwie pół roku od złożenia pozwu.

Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z 5 stycznia 2021 r. orzekł, że umowa kredytu mieszkaniowego Nordea Habitat z października 2007 r. jest nieważna. Ponadto według Sądu wszystkie świadczenia stron otrzymane na mocy umowy stanowiły świadczenia nienależne, a zatem podlegają wzajemnemu zwrotowi.

Posłuchaj, dlaczego taka decyzja sądu. A jeśli masz kredyt we frankach, nie czekaj, działaj!

frankowiczudzialaj.pl

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej