Kolejna umowa kredytu denominowanego z 2007 r. zawarta z Nordea Bank Polska S.A. unieważniona.

Sąd Okręgowy w Gdańsku w wyroku z 23 czerwca 2021 r. ustalił nieważność umowy i zasądził kwotę 79.264 PLN i kwotę 10.003 CHF zarówno na rzecz kredytobiorcy jak i kredytobiorczyni.

Posłuchaj, dlaczego tak się stało.

A jeśli masz kredyt we frankach, nie czekaj, działaj!
http://www.frankowiczudzialaj.pl/

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej