PRAWO IT #4 Naruszenie praw autorskich w prawie IT – jakie uprawnienia przysługują twórcy?

Data: 26.04.2022 / Marcin Szołajski / IT

Programy komputerowe co do zasady podlegają ochronie jak utwory literackie, a ochrona ta różni się tylko w zakresie w jakim reguluje to rozdział 7 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Co ważne, niezależnie od formy wyrażenia program komputerowy podlega ochronie a same idee i zasady stanowiące fundamenty programu nie podlegają ochronie.

➡️ Jakie uprawnienia przysługują twórcy w związku z naruszeniem praw autorskich w prawie IT?
➡️ Do jakich przepisów twórcy powinni odwoływać się w pierwszej kolejności?
➡️ Czego może dodatkowo domagać się Uprawniony?

Na te oraz inne pytania odpowiemy w dzisiejszym podcaście – Prawo IT, który porusza tematy balansujące na styku prawa i informatyki.

www.szolajski.com

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej