PRAWO IT #5 W jakim zakresie można korzystać z praw zależnych do programu IT?

Data: 04.05.2022 / Marcin Szołajski / IT

Jedną ze szczególnie istotnych kwestii na które powinien zwrócić uwagę zleceniodawca działający w branży IT jest należyte uregulowanie i ustalenie zasad korzystania z praw zależnych do powstałych na podstawie umowy utworów.

➡️ Czym dokładnie są prawa zależne?
➡️ Jak należy je traktować w przypadku zawierania umowy na stworzenie programu komputerowego?

Na te oraz inne pytania odpowiemy w dzisiejszym podcaście – Prawo IT, który porusza tematy balansujące na styku prawa i informatyki.

www.szolajski.com

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej