PRAWO IT #6 Czy siła wyższa może wpłynąć na realizację umowy IT?

Data: 09.05.2022 / Marcin Szołajski / IT

Siłę wyższą możemy określić jako wydarzenia, na które nie mamy wpływu, a które wpływają istotnie na nasze życie, zobowiązania i plany. W branży IT również mogą wystąpić nieoczekiwane okoliczności, przed którymi przedsiębiorca nie jest w stanie się należycie zabezpieczyć.

➡️ Jak należy rozumieć siłę wyższą w sposób ogólny?
➡️ Jak rozumiana jest siła wyższa w branży IT?
➡️ Jakie zdarzenia mogą być uznane za siłę wyższą?

Na te oraz inne pytania odpowiemy w dzisiejszym podcaście – Prawo IT, który porusza tematy balansujące na styku prawa i informatyki.

www.szolajski.com

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej