W niecały rok Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze oraz Sąd Okręgowy w Legnicy niezależnie od siebie unieważniły dwie umowy kredytów frankowych zawartych w Raiffeisen Bank.

W obu przypadkach sądy dopatrzyły się zapisów abuzywnych. Posłuchaj, dlaczego wyroki nie mogły być inne i dlaczego zapadły tak szybko.

Masz kredyt we frankach? Sądy coraz częściej wydają wyroki unieważniające. Sprawdź, co możesz zrobić:

www.frankowiczudzialaj.pl

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej