W dzisiejszym podcaście prezentujemy rekordowe postępowanie sądowe zakończone unieważnieniem umowy kredytowej w jeden rok!

Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z 13 stycznia 2021 r. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej w lutym 2010 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. Ponadto zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 11834,00 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia wyroku tytułem zwrotu kosztów procesu.

Postępowanie w I instancji trwało równy rok, w trakcie odbyła się tylko jedna rozprawa, podczas której Sąd przeprowadził dowód z przesłuchania stron, natomiast odrzucił wniosek strony pozwanej o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka.

Skąd taka decyzja Sądu? Posłuchaj.

A jeśli masz kredyt we frankach i potrzebujesz porady, zapraszamy na http://frankowiczudzialaj.pl/

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej