Santander Bank Polska S.A. – Sąd unieważnia umowę

Data: 07.09.2021 / Marcin Szołajski

Dlaczego Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował się na unieważnienie umowy kredytowej zawartej z Santander Bank Polska S.A.?

A dodatkowo zasądził na rzecz powodów kwotę ponad 11 tys. zł i ponad 52 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami zastępstwa procesowego.

Odpowiada mec. Marcin Szołajski

Banki coraz częściej unieważniają umowy frankowe. Warto działać!
www.frankowiczudzialaj.pl

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Unieważnienie umowy + Poradnik Frankowicza cz. X (ugody z mBankiem)

Unieważnienie umowy frankowej + Poradnik Frankowicza cz. IX (ugody z Bankiem Millenium)

Unieważnienie umowy frankowej + Poradnik Frankowicza cz. VIII (ugody z bankiem PKO)