Santander Bank Polska S.A. – Unieważnienie umowy

Data: 24.08.2021 / Marcin Szołajski

Nawet szeroka linia obrony, jaką zastosował bank i wykorzystanie praktycznie wszystkich możliwych środków procesowych, nie przekonały Sądu Okręgowego w Katowicach.

Umowa kredytu hipotecznego Ekstralokum została unieważniona, mimo iż strona pozwana wystąpiła z roszczeniem za korzystanie z kapitału.

Dlaczego taka decyzja Sądu, odpowiada mec. Marcin Szołajski.

www.frankowiczudzialaj.pl

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Unieważnienie umowy + Poradnik Frankowicza cz. X (ugody z mBankiem)

Unieważnienie umowy frankowej + Poradnik Frankowicza cz. IX (ugody z Bankiem Millenium)

Unieważnienie umowy frankowej + Poradnik Frankowicza cz. VIII (ugody z bankiem PKO)