Po raz kolejny to bank zwraca pieniądze kredytobiorcom!

Santander Bank Polska S.A. został zobowiązany przez Sąd Okręgowy w Warszawie do zapłaty Frankowiczom prawie 140 tys. zł.

Stabilne orzecznictwo polskich sądów pozwala na coraz większą pewność, że niekorzystnie zawarta umowa kredytu może zostać unieważniona.

Jakie uzasadnienie podał Sąd w ogłoszonym wyroku? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej