Santander Bank Polska S.A. – Unieważnienie umowy

Data: 15.02.2021 / Marcin Szołajski

Aż 300 000,00 zł zasądził Sąd Okręgowy we Wrocławiu na korzyść Frankowiczów tytułem zwrotu zapłaconych na rzecz banku rat kredytu.

Skąd taka decyzja banku, opowiada mec. Marcin Szołajski.

Banki coraz częściej ponoszą porażki przed sądami w sprawach przeciwko konsumentom. Zachęcamy więc do zapoznania się z możliwościami, jakie mają przed sobą Frankowicze.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Unieważnienie umowy + Poradnik Frankowicza cz. X (ugody z mBankiem)

Unieważnienie umowy frankowej + Poradnik Frankowicza cz. IX (ugody z Bankiem Millenium)

Unieważnienie umowy frankowej + Poradnik Frankowicza cz. VIII (ugody z bankiem PKO)