Aż 300 000,00 zł zasądził Sąd Okręgowy we Wrocławiu na korzyść Frankowiczów tytułem zwrotu zapłaconych na rzecz banku rat kredytu.

Skąd taka decyzja banku, opowiada mec. Marcin Szołajski.

Banki coraz częściej ponoszą porażki przed sądami w sprawach przeciwko konsumentom. Zachęcamy więc do zapoznania się z możliwościami, jakie mają przed sobą Frankowicze.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej