Zbliża się orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kolejnej sprawie polskiej, dotyczącej umowy kredytu frankowego.

Wyrok TSUE ma być odpowiedzią na pięć pytań prejudycjalnych, które zostały zadane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku w sprawie kredytu frankowego udzielonego przez Bank BPH S.A. (dawniej GE Money Bank). Właśnie te dwa pytania, dotyczące kwestii przedawnienia oraz wynagrodzenia za korzystanie z kapitału są najbardziej istotne dla Frankowiczów.

Orzecznictwo TSUE jest korzystne dla konsumentów, dlatego należy spodziewać się wyroku, który wzmocni pozycję Frankowiczów i ułatwi sądom unieważnianie umów kredytów frankowych.

Więcej o szansach Frankowiczów na unieważnienie umów przeczytasz na www.frankowiczudzialaj.pl

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej