Co da Frankowiczom Uchwała Sądu Najwyższego?

Obecnie olbrzymia większość, bo aż ponad 90 proc. spraw frankowych, rozstrzygana jest na korzyść Frankowiczów, a Sądy Apelacyjne podtrzymują te korzystne dla Kredytobiorców wyroki.

Zdarza się jednak, że w bardzo podobnych sprawach dochodzi do różnych rozstrzygnięć. Ze względu na ogromną liczbę już prowadzonych spraw frankowych i masowo przybywających nowych, Sąd Najwyższy uznał, że orzecznictwo Sądów potrzebuje jednoznacznej opinii autorytetu, jakim jest Izba Cywilna Sądu Najwyższego.

Uchwała SN już 25 marca 2021 r.!

Więcej informacji na temat wsparcia przy kredytach frankowych na www.frankowiczudzialaj.pl

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej