Już 2 września Izba Cywilna Sądu Najwyższego zadecyduje o przyszłości kredytów frankowych w Polsce.

Co się stanie, jeśli uchwała nie zostanie jednak podjęta?
Czy spowoduje to zastój w procesach w sprawach kredytów frankowych?

Naszym zdaniem absolutnie nie – posłuchaj dlaczego.

http://www.frankowiczudzialaj.pl/

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Przegrana Fortis Banku + poradnik Frankowicza cz. XXXII

PRWO IT #11 Smart contracts

Zwycięstwo Frankowiczów z BNP Paribas + Poradnik Frankowicza cz. XXXI