Uchwała SN ws. Frankowiczów została przesunięta na 13 kwietnia.

Nie 25 marca jak zapowiadano, ale dopiero 13 kwietnia odbędzie się posiedzenie całego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych.

Podczas posiedzenia zaplanowanego na 13 kwietnia, pełny skład Izby Cywilnej SN ma rozstrzygnąć zagadnienia prawne dotyczące kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych.

Nadchodzący czas będzie bardzo intensywny dla Frankowiczów. Należy brać sprawy w swoje ręce, aby na korzystny wyrok nie czekać zbyt długo.

Masz kredyt we frankach? Zawsze aktualne informacje znajdziesz na www.frankowiczudzialaj.pl

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej