W dzisiejszym odcinku podcastu opowiadamy o zwycięstwie Frankowiczów z bankiem BPH oraz kontynuując cykl „Poradnik Frankowicza” porozmawiamy o nadpłacie kredytu frankowego.

31.01.2022 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny ustalił nieważność umowy
kredytu zawartej w 2005 roku pomiędzy powodami a GE Money Bank S.A. z/s w Gdańsku, którego następcą prawnym jest pozwany Bank BPH S.A. z/w w Gdańsku. Sąd zasądził na rzecz Frankowiczów zwrot kosztów procesów oraz dochodzone raty kredytu.

Co było podstawą do ogłoszenia takiego wyroku?

Opowiada mec. Marcin Szołajski

W drugiej części podcastu poruszamy temat nadpłacania kredytu frankowego. Czy warto nadpłacać kredyt frankowy lub spłacić go wcześniej w całości?

Posłuchajmy!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej