Unieważnienie umowy Bank Millenium + Poradnik Frankowicza cz. XX (Rekordowo wysokie raty i kurs franka)

Data: 17.03.2022 / Marcin Szołajski / Frankowicze

W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o dwóch rekordach! Pierwszy dotyczy błyskawicznego procesu sądowego pomiędzy Frankowiczami a Bankiem Millenium.

Po zaledwie 9 miesiącach od pozwu Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, 1 marca 2022 r. wydał wyrok unieważniający w całości umowę kredytu zawartą z Bankiem Millennium S.A. w 2016 roku.

Ponadto sąd zasądził od banku na rzecz Frankowiczów kwotę ponad 160 tysięcy zł, tytułem zapłaty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie do dnia zapłaty.

Zgodnie z wyrokiem Sądu, bank ponosi również koszty procesowe oraz koszty zastępstwa procesowego w całości, a szczegółowe wyliczenie tych kwot podejmie referendarz sądowy.

W drugiej części odcinka mecenas Marcin Szołajski opowie o rekordowym kursie szwajcarskiej waluty, która rośnie w oczach i jest na najwyższych poziomach w historii.

Wobec ciągłych zawirowań takich jak pandemia, a następnie wojna na Ukrainie sektor bankowy musi liczyć się z ogromnymi stratami.

Nic nie wskazuje na deeskalację konfliktu i możliwość powrotu kursu do poziomu sprzed kilku tygodni.

  • Co to oznacza dla Frankowiczów
  • O ile wzrośnie ich dług oraz rata kredytu?
  • Jakie są prognozy na kolejne miesiące?
  • I jak najlepiej pozbyć się kredytu frankowego?

Zapraszamy do słuchania!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej