W dzisiejszym odcinku opisujemy wyrok Sądu Okręgowego oraz Sądu Apelacyjnego w Katowicach, w którym prawomocnie zamknięto sprawę, dotyczącą kredytu udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska.

7 lipca 2021 roku Sąd Okręgowy w rekordowym czasie ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej w 2009 roku. Rozprawa trwała zaledwie 4 miesiące. BOŚ odwołał się do Sądu Apelacyjnego, który 18 października 2021 roku oddalił apelację, potwierdzając, że umowa zawarta z Frankowiczem jest nieważna, gdyż zawiera klauzule niedozwolone.

Natomiast w ramach cyklu Poradnik Frankowicza mecenas Marcin Szołajski przybliży Państwu przebieg procesu frankowego:

  • Ile trwa proces frankowy?
  • Jak wygląda postępowanie sądowe?
  • Jakie kwestie mają wpływ na długość rozprawy?

Zapraszamy do słuchania!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej