W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o kolejnym zwycięstwie Frankowiczów z Bankiem Ochrony Środowiska. Tym razem prezentujemy wyrok z 17 grudnia 2021 roku, w którym Sąd Okręgowy Warszawa-Praga unieważnił umowę kredytu hipotecznego denominowanego zawartą pomiędzy kredytobiorcą a BOŚ Bankiem.

W ramach wyroku Sąd zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 217 000 zł wraz z odsetkami. Sąd poparł w całości argumentację strony powodowej zawartą w pozwie.

W drugiej części mecenas Marcin Szołajski przybliży słuchaczom temat złotówkowych stóp procentowych:

  • Dlaczego hamują ugody frankowe?
  • W jaki sposób ich wzrost wpływa na wysokość kredytów frankowych?
  • Co to oznacza dla kredytobiorców?

Pokażemy też symulacje stóp procentowych oraz wyjaśnimy, co się bardziej opłaca – podpisanie ugody frankowej z bankiem czy proces sądowy w celu orzeczenia nieważności umowy kredytowej.

Zapraszamy do słuchania!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej