Unieważnienie umowy Deutsche Bank + Poradnik Frankowicza cz. XV (ulga podatkowa dla Frankowiczów)

Data: 10.02.2022 / Marcin Szołajski / Frankowicze

W tym odcinku podcastu zajmiemy się jednym z najnowszych wyroków Deutsche Banku z 15 listopada 2021 roku. Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił umowę kredytu hipotecznego denominowanego, udzielonego przez Deutsche Bank Polska S.A i jednocześnie zasądził wszystkie dochodzone przez Frankowiczów należności wraz z odsetkami. Co więcej, Sąd wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym. Oznacza to, że po przeprowadzeniu postępowania przekazał sprawę na posiedzenie niejawne i – zgodnie z przepisami covidowymi – wydał wyrok w tym trybie. Warto wspomnieć, że co do zasady, umowy zawierane przez Deutsche Bank są unieważniane, gdyż zawierają odesłanie do tabeli kursów ustalanych przez bank. W związku z tym denominowana umowa podlega unieważnieniu, ponieważ zawiera klauzule niedozwolone.

W drugiej części, w ramach Poradnika Frankowicza mecenas Marcin Szołajski opowie o Uldze Podatkowej dla Frankowiczów, którzy zawrą ugodę i dostaną umorzenie części kredytu (długu). 17 stycznia 2022 roku Ministerstwo Finansów poinformowało, że ma już gotowy projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania podatku dochodowego od niektórych dochodów, w tym również od umorzeń kredytów mieszkaniowych.

Co to oznacza w praktyce dla Frankowiczów? Zapraszamy do słuchania!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej