W tym odcinku porozmawiamy o najnowszym wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z 17 grudnia 2021 roku, w którym unieważniono umowę kredytu hipotecznego denominowanego zawartą z Deutsche Bank Polska S.A. w Warszawie w 2008 roku.

Sąd zasądził wszystkie dochodzone przez Frankowiczów środki w CHF tytułem nienależnego świadczenia. Dodatkowo Deutsche Bank wypłaci stronie powodowej odsetki od tych kwot, liczone od dnia doręczenia odpisu pozwu, czyli od maja 2020 roku. Bank został także obciążony kosztami procesu.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że wyrok unieważniający umowę kredytu hipotecznego po raz kolejny został wydany na posiedzeniu niejawnym.

W drugiej części odcinka mecenas Marcin Szołajski opowie Państwu o bardzo ciekawym zagadnieniu, czyli o tzw. wydziale frankowym.

Co to za wydział i dlaczego powstał?
Jakie sprawy rozpatruje i w jakim zakresie wspiera Frankowiczów?

Zapraszamy do słuchania!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej