Dziś opowiemy o wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który zapadł 8.10.2021 roku – Frankowicze wygrali z bankiem mBank. Umowa kredytowa mPlan została unieważniona. Sąd zasądził na rzecz Frankowiczów ponad 65 tysięcy PLN oraz ponad 18 tysięcy CHF. O motywach uzasadnienia wyroku mówi mec. Marcin Szołajski. W drugiej części podcastu kontynuujemy cykl „Poradnik Frankowicza”. Dziś usłyszysz o tym, jak napisać pozew w sprawie frankowej, by był on skuteczny.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej