Unieważnienie umowy frankowej + Poradnik Frankowicza cz. IV (rozprawa)

Data: 25.11.2021 / Marcin Szołajski

Dziś omawiamy wyrok z 25.10.2021 wydany przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, którym unieważniona została umowa kredytu frankowego z mBankiem.Sąd zasądził na rzecz Frankowiczów ponad 361 tys. złotych wraz z odsetkami! Zobowiązał też bank do pokrycia kosztów procesu.O uzasadnieniu wyroku mówi mec. Marcin Szołajski. W drugiej części podcastu, w Poradniku Frankowicza, omówiony został przebieg rozprawy. Dowiesz się m.in. ile czeka się na rozprawę, jak ona wygląda, kiedy zostają przesłuchani świadkowie.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Unieważnienie umowy + Poradnik Frankowicza cz. X (ugody z mBankiem)

Unieważnienie umowy frankowej + Poradnik Frankowicza cz. IX (ugody z Bankiem Millenium)

Unieważnienie umowy frankowej + Poradnik Frankowicza cz. VIII (ugody z bankiem PKO)