Wyrok Getin Noble – unieważnienie umowy + zwrot wszystkich rat. Dziś omawiamy wyrok z 27.09.2021 r. wydany przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie przeciwko Getin Bank S.A.Po zapoznaniu się z materiałami dowodowymi Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców ponad 148 tys złotych z odsetkami i unieważnił umowę kredytową. Dlaczego tak się stało? Posłuchasz w podcaście.W drugiej części podcastu – w Poradniku Frankowicza – omawiamy kwestię wydawania wyroków przez sądy. Jak wygląda w czasach pandemii wydawanie takiego wyroku? Czym kieruje się sąd? Jakie podejmuje decyzje? Oraz jakie są ich konsekwencje? To lista najczęściej zadawanych pytań. Postaramy się wyjaśnić je dziś.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej