Unieważnienie umowy frankowej PKO BP + Poradnik Frankowicza cz. IX (ugody z Bankiem Millenium)

Data: 30.12.2021 / Marcin Szołajski / Frankowicze

Dziś poruszymy temat zwycięstwa Frankowiczów z bankiem PKO BP (umowa kredytowa Nordea Habitat), a także w dziewiątej już części „Poradnika Frankowicza” przyjrzymy się ugodom frankowym proponowanym przez Bank Millenium.

22 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku unieważnił umowę kredytu frankowego z Nordea Bank S.A. (Nordea Habitat) i zasądził na rzecz Frankowiczów kwotę ponad 252 tysięcy złotych oraz zwrot kosztów postępowania.

Sąd podzielił argumenty Frankowiczów i nakazał usunięcie z umowy kredytowej klauzul zakazanych. Po ich usunięciu nie można jednak było wykonywać już tej umowy.

Na jakie przepisy abuzywne powołał się Sąd?

Opowiada mec. Marcin Szołajski

W drugiej części podcastu poruszamy temat ugód proponowanych przez Bank Millenium. Czy tym razem Frankowiczom proponowane są sensowne warunki ugodowe? Komu bank je proponuje? Czy każdy Frankowicz ma możliwość skorzystania?

Posłuchajmy!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej