Dziś prezentujemy wyrok z 13.10.2021 r., w którym Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy kredytu frankowego, zawartego w roku 2007 z Getin Bank SA.

Sąd zasądził na rzecz Frankowiczów kwotę prawie 400 tys. złotych oraz zwrot kosztów postępowania sądowego.

Co było podstawą unieważnienia kredytu? Odpowiada mec. Marcin Szołajski.

W drugiej części podcastu w Poradniku Frankowicza opowiadamy o tym, jak wygląda Apelacja w sprawach frankowych.

Czy opłaca się ją składać?
Jakich formalności należy dopełnić?
Jakie są prawa Frankowiczów.

Zapraszamy do posłuchania!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej