Unieważnienie umowy frankowej Getin Bank S.A. + Poradnik Frankowicza cz. VII (wykonanie wyroku)

Data: 17.12.2021 / Marcin Szołajski / Frankowicze

W ramach cyklu zwycięstw Frankowiczów z Getin Noble Bank przedstawiamy dziś wyrok z 18 listopada 2021 roku. Sąd Okręgowy w Szczecinie ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej z Getin Bankiem.

Sąd zasądził na rzecz Frankowiczów ponad 150 tys. złotych wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwrot kosztów procesu.

Dlaczego padł taki wyrok?

Opowiada mec. Marcin Szołajski.

W drugiej części podcastu usłyszysz kolejną część naszego Poradnika Frankowicza. Dziś omówimy sposoby wykonania wyroku.

Jakie działania musi podjąć Frankowicz, jeśli wyrok jest dla niego korzystny?

Posłuchaj!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej