Unieważnienie umowy frankowej PKO BP + Poradnik Frankowicza cz. VIII (ugody z bankiem PKO)

Data: 20.12.2021 / Marcin Szołajski / Frankowicze

W dzisiejszym odcinku podcastu opowiadamy o zwycięstwie Frankowiczów z bankiem PKO BP oraz kontynuując cykl „Poradnik Frankowicza” o ugodach z bankiem PKO.

29 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił umowę kredytu Nordea Habitat, zawartą w grudniu 2006 roku i zasądził na rzecz Frankowiczów zwrot kosztów procesów oraz dochodzone raty kredytu.

Wyrok został wydany po 1,5 rocznym procesie i jednej rozprawie. Sąd odmówił przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego.

Co było podstawą do unieważnienia umowy?

Opowiada mec. Marcin Szołajski

W drugiej części podcastu poruszamy temat ugód proponowanych przez Bank PKO BP. Na czym one polegają? Jakie warunki proponuje Bank i czy są one opłacalne dla Frankowiczów?

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej